Guusje Kaayk

Anouk van Dijk

Terschellings Oerol Festival 2011

 

ANOUK VAN DIJK Mensch

This dance-performance is about human behavior, exposing and modify. Feeling yourself small in a grand environment and making yourself large in your own little world. Mensch is a search for what makes us who we are, what unites us, what us (below) separates.

Deze dansvoorstelling gaat over menselijk gedrag, over blootgeven en aanpassen. Je klein voelen in een grootse omgeving en je groot maken in je eigen kleine wereld. De voorstelling Mensch is een zoektocht naar wat ons maakt tot wie we zijn, naar wat ons bindt en wat ons (onder)scheidt.