Guusje Kaayk

Oostpool

Terschellings Oerol Festival 2013

 

TONEELGROEP OOSTPOOL
Spectaculaire Voorstelling

We live in an era of Spectacular Experiences. Our human quest for meaning has evolved into on-going roaming from one area to another. But if you are always in motion, how can you ever know where you want to go, or be where you are?

Het instinct om een handeling te isoleren en die met al onze aandacht uit te voeren is verdwenen. We leven steeds meer vanuit de overtuiging dat het wezen van de dingen niet in de diepte verborgen ligt maar over de oppervlakte is verspreid. De handelingen waar we ons mee bezig houden worden lichter en sneller zodat we weer verder kunnen. Beweging is de hoogste waarde.

Hebben we er met dit nieuwe bewegelijke instinct iets waardevols bij gekregen of hebben we juist iets verloren? En als het voortdurend om de beweging gaat, hoe kan je dan weten waar je heen wilt of zijn waar je bent?

Concept en regie: Suzan Boogaerdt, Bianca van der Schoot
Acteurs: Erik Whien, Toon Kuijpers, Dwayne Toemere, David Zarate, Marijn Brussaard, Daan Simons, Koen Kreulen, Roel Voorbij
Vormgeving: Marc Warning

http://www.toneelgroepoospool.nl/